Okna czasowe

System do awizacji umożliwiający równomierne rozłożenie dostaw oraz wysyłek ładunków w czasie pracy magazynu.

System do awizacji umożliwiający równomierne rozłożenie dostaw oraz wysyłek ładunków w czasie pracy magazynu.

Okna czasowe to intuicyjne narzędzie dla logistyków, przewoźników i pracowników magazynu, które pozwala na zarządzanie oraz kontrolę pracy na rampach.

Aplikacja umożliwia logistykowi zaplanowanie zakresu pracy poszczególnych magazynów, z kolei spedytorowi lub dostawcy szybki wybór dostępnych okien czasowych. Logistyk określa ramy czasowe dla konkretnego zlecenia lub dostawy. Dostawcy lub przewoźnicy odpowiadają za dodanie awizacji, co odciąża dział logistyki. System do awizacji pozwala także na wybór optymalnych, pod względem dojazdu na załadunek i terminu dostawy, okien czasowych, podając dane kierowcy i samochodu. Magazyn z kolei, obserwując system, przygotowuje odpowiedni ładunek dla konkretnego samochodu.

 

Podstawowe funkcjonalności:

 • wizualizacja pracy magazynu w czasie rzeczywistym,
 • awizacja on-line dla wybranego magazynu oraz rampy,
 • harmonogram zaplanowanych załadunków i rozładunków,
 • informowanie przewoźników o opóźnieniach,
 • zatwierdzanie zakończonych zleceń,
 • możliwość określenia maksymalnej ilości awizacji obsługiwanych w tym samym czasie,
 • możliwość połączenia z systemem ERP.

 

Korzyści dla klienta:

 • stały wgląd w prace magazynu,
 • ułatwienie awizacji ładunków,
 • usprawnienie obsługi załadunków i rozładunków,
 • eliminacja problemu kolejek przed magazynem,
 • możliwość oceny czasu załadunku, czasu oczekiwania, wykorzystania poszczególnych ramp,
 • podniesienie wydajności oraz równomierne obciąże magazynu,
 • skrócenie czasu potrzebnego na rozładunek lub załadunek,
 • połączenie z systemem ERP.

 

Jeżeli kolejki przed magazynami utrudniają pracę, a możliwości załadunkowe magazynu lub obsługi dostaw nie są w pełni wykorzystane, zapraszamy do współpracy i korzystania z dopasowanego systemu do awizacji.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Jeśli jesteś zainteresowany oprogramowaniem stworzonym indywidualnie do Twoich potrzeb skontaktuj sie z nami.