Wiedza

NEUCA to lider w hurtowej dystrybucji farmaceutyków. Neuca równolegle rozwija synergiczne biznesy. Mam pozycję eksperta
w wielu ściśle współpracujących w ramach rynku zdrowia segmentach: handlu hurtowym, produkcji farmaceutyków, marketingu, logistyce, zarządzaniu siecią przychodni lekarskich, badaniach klinicznych, telemedycynie, informatyce, reklamie i mediach.
Grupa NEUCA jest firmą innowacyjną − prowadzi liczne projekty startupowe i wprowadza na rynek zdrowia nowe rozwiązania.

W związku z tym, że w firmach dystrybucyjnych poprawa komunikacji z dostawcami oraz optymalizacja harmonogramu dostaw to jedne z kluczowych usprawnień, NEUCA zdecydowała się na wdrożenie Okien czasowych firmy Logintegra.

 

Wojciech Miąsko
Dyrektor Biura Logistyki Magazynowej Prosper w Neuca:

 

Jakie utrudnienia występowały przed wdrożeniem systemu?
WM: Dostosowanie systemu do wymogów przepisów prawa farmaceutycznego i 
transportowego. Brak planowania rozładunków skutkował tworzeniem kolejek, 
brakiem miejsca na placach postojowych, brakiem możliwości optymalizacji 
zatrudnienia w komorach przyjęć. 

 

 Dlaczego wybór rozwiązania padł na Okna czasowe firmy Logintegra? 
WM: Wybór nastąpił po analizie kilku rozwiązań dostępnych na rynku. 
Okna czasowe firmy Logintegra zostały oceniony przez komisję jako 
najbardziej przejrzyste, łatwe w obsłudze i dostępne z każdego miejsca 
z dostępem do internetu.

 

Jakie obszary udało się usprawnić po wdrożeniu rozwiązania?
WM: Obszar komory przyjęć, buforowania dostaw i placu postojowego.

 


Jakie były największe obawy przed uruchomieniem systemu?
WM: Ze strony logistyki magazynowej – po analizie funkcjonalności i rozmowach 
przedwdrożeniowych – brak obaw. Ze strony Działu Zakupów –  obawa, że 
dostawcy będą mieć problem z obsługą i dostosowaniem się do nowych wymogów.

 

Jak udało się przekonać kontrahentów zewnętrznych (przewoźników,
dostawców) do korzystania z systemu?
WM: Została przygotowana rzetelna informacja w formie ulotki słowno-obrazkowej z
przedstawionymi korzyściami po stronie dostawców, jak i z zastrzeżeniem,
że NEUCA wprowadza standard, bez którego dostawy nie będą przyjmowane.

 

Jakie były największe utrudnienia w momencie wdrażania systemu?
WM: Dobre zaplanowanie i testy pozwoliły uniknąć większych utrudnień.

 

Czy udało się osiągnąć zamierzony efekt po wdrożeniu systemu?
WM: Tak. Około 93% dostaw jest awizowanych poprawnie, 2% to kurierzy – okna 
kurierskie, 5% to błędnie utworzone awizacje wymagające korekty/interwencji.

 

Czy produkt jest lub będzie rozwijany pod Państwa wymagania?
WM: Jest i będzie dostosowywany do naszych potrzeb związanych z dalszą 
potrzebą optymalizacji łańcucha dostaw.

 

Czy polecilibyście Państwo Okna czasowe firmy Logintegra innym firmom? 
WM: Tak, oczywiście.