Jak podłączyć dostawców i kontrahentów do systemu ERP?

Według danych GUS ponad 88% dużych polskich przedsiębiorstw wykorzystuje systemy ERP lub CRM. Automatyzacja w gromadzeniu informacji, ich wymianie oraz analizie danych ułatwiła podejmowanie decyzji i stała się kluczowym narzędziem rozwoju wielu przedsiębiorstw w każdej branży. Jednak, jak wynika z naszych obserwacji, w wielu przypadkach przedsiębiorstwa nadal nie komunikują się ze swoim otoczeniem w łańcuchu logistycznym w sposób zintegrowany i automatyczny . 

Upowszechnienie internetu umożliwiło wyrzucenie faksów oraz ograniczenie rozmów telefonicznych na rzecz maili, komunikatorów czy giełd internetowych.

Bardzo często jednak zbieramy i uaktualniamy pozyskane informacje, które następnie „przeklepujemy” do systemu działającego wewnątrz organizacji. Czasami wcześniej je porządkujemy i wstępnie obrabiamy wykorzystując mniej bądź bardziej rozbudowane arkusze kalkulacyjne. 

Dostęp do informacji i ich wymiana z użytkownikami zewnętrznymi wymagają odpowiedniej konfiguracji i ograniczeń. Przedsiębiorstwa szukają w związku z tym usprawnień w zarządzaniu łańcuchem dostaw, decydując się coraz częściej na wdrożenie niezależnych systemów klasy SCM, TMS czy YMS oraz ich integrację z już posiadanym ERP. Takie podejście jest często zdecydowanie tańsze od rozbudowy systemu o kolejny moduł. Dodatkowo w przypadku gotowych modułów ERP, klienci zwracają uwagę na zbyt małą elastycznością proponowanych rozwiązań w stosunku do specyficznych wymagań komunikacji z otoczeniem w obszarze logistyki. Jednym z przykładów systemów przeglądarkowych dedykowanych dla wsparcia zarządzania logistyką w obszarze komunikacji z kontrahentami, zarządzania awizacjami czy stosowania interaktywnych harmonogramów pracy magazynu są Platforma logistyczna (SCM) oraz Okna czasowe (YMS).

Tak w skrócie o opisywanym rozwiązaniu mówi jeden z naszych Klientów:

„Integracja Okien czasowych firmy Logintegra z systemem ERP w znaczący sposób wpłynęła na jakość pracy z firmami zewnętrznymi. Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu Dostawcy mają stały podgląd na bieżące zamówienia, my natomiast otrzymujemy niezwłocznie informację o potwierdzeniu zlecenia wraz z datą realizacji. Komunikaty są błyskawicznie synchronizowane pomiędzy systemami. Integracja pozwoliła na zmniejszenie pracy, nie musimy ‚tracić czasu’ na wysyłanie dodatkowych e-maili czy wykonywanie rozmów telefonicznych, tylko możemy skupić się na nowych zamówieniach.”

Jakub Hałaczkiewicz – Specjalista ds. wsparcia informatycznego procesów biznesowychAluprof S.A.  

„Podłączenie” naszych partnerów w biznesie pozwala na wymianę informacji praktycznie w czasie rzeczywistym, zmniejsza ilość nieporozumień i błędów, daje możliwość analizy kosztów jeszcze w trakcie realizowanych procesów. Pozwala na usprawnienie planowania i nadzorowania poszczególnych etapów wykonywanych działań. Automatycznie przesyłane dane o statusie dostawy czy wysyłki towaru umożliwiają śledzenie terminowości i szybką reakcję w przypadku zaistnienia utrudnień. Integracja systemów w takim przypadku, to przede wszystkim integracja z naszym najbliższym otoczeniem, pozwalająca na jeszcze sprawniejsze działanie i osiąganie przewagi konkurencyjnej.

Od kilku lat dostawcy ERP zachęcają nowych i dotychczasowych klientów do umieszczania swoich produktów w chmurze. Takie podejście sprawia, że integracja dedykowanych systemów wspierających zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM, TMS, YMS, itd.) staje się jeszcze szybsza, a zarazem mniej kosztowna. 

Szczegóły dotyczące wdrożeń i integracji naszych narzędzi chętnie przedstawimy Państwu podczas bezpłatnych konsultacji, połączonych ze zdalną prezentacją funkcjonalności systemów – zapraszamy do kontaktu.

Polecamy również pozostałe artykuły prezentowane na naszej stronie.

Zapisz się na naszą listę mailingową    POMOC TECHNICZNA