?>

Współpraca

z Logintegrą

Krok po kroku

Krok 1 - pierwsze rozmowy

Pierwsza rozmowa - zwykle telefoniczna

Wstępne rozpoznanie potrzeb Klienta
Omówienie sposobu realizacji projektów przez Logintegrę

Podanie przybliżonych kosztów, jeśli jest to możliwe
w oparciu o ogólne informacje na temat potrzeb Klienta

Wspólne określenie czy widzimy pole do współpracy
Jeśli tak - umówienie spotkania lub zdalnej prezentacji,
jeśli nie - zakończenie rozmów na tym etapie

1

2

Krok 2 - pierwsze spotkanie

Przedstawienie firmy Logintegra
Ogólne informacje na temat rozwiązań, zrealizowanych
dotychczas wdrożeń, zespołu, itp.

Poznanie specyfiki pracy Klienta
Rozmowy o aktualnej formie pracy Klienta - zebranie informacji niezbędnych do określenia możliwości współpracy

Prezentacja systemu pokazowego
W zależności od potrzeb - prezentacja testowej wersji systemu:
Platforma logistyczna, Okna czasowe lub System transportowy

Rozmowa o pieniądzach
Określenie wspólnie z Klientem przybliżonego poziomu inwestycji,
jaki może ponieść firma celem wdrożenia nowego rozwiązania.
Jeśli nie ma ram budżetowych - wyznaczenie wstępnych przedziałów cenowych

Zaplanowanie dalszych działań
Po wstępnym określeniu budżetu umożliwiającego wdrożenie
i późniejsze utrzymanie aplikacji - przejście do kolejnego etapu

Krok 3 - oferta i decyzja o współpracy

Podsumowanie dotychczasowych ustaleń
Po wstępnym określeniu budżetu umożliwiającego wdrożenie
i późniejsze utrzymanie aplikacji - przejście do kolejnego etapu

Zakres funkcjonalny systemu
Przygotowanie opisu funkcjonalnego wraz z najistotniejszymi
widokami systemu i przesłanie Klientowi do analizy

Oferta cenowa
Po uzyskaniu potwierdzenia określonych potrzeb danej firmy,
wycena dostosowania i wdrożenia systemu oraz miesięcznego
kosztu utrzymania aplikacji

Decyzja o współpracy
W przypadku spełnienia oczekiwań Klienta oraz dostosowania
do zakładanego budżetu - podpisanie umowy

3

4

Krok 4 - dostosowanie i wdrożenie

Warsztaty projektowe
Pierwszy etap po podpisaniu umowy - uszczegółowienie wymagań
przez kluczowych Użytkowników we współpracy z Projektantem Logintegry

Projekt systemu
Pierwszy etap po podpisaniu umowy - uszczegółowienie wymagań
przez kluczowych Użytkowników we współpracy z Projektantem Logintegry

Prace programistyczne i test
Przystąpienie do prac programistycznych celem jak najdokładniejszego
dostosowania systemu do wymagań Klienta, aplikacja testowana po stronie
Logintegry, a w kolejnym etapie testy z Klientem

Wdrożenie
Przeszkolenie przyszłym Użytkowników systemu w siedzibie Klienta oraz
zdalne szkolenie zewnętrznych kontrahentów (przewoźników i dostawców)

Krok 5 - utrzymanie systemu i rozwój

Wsparcie techniczne
Wsparcie ze strony Logintegry dla wszystkich Użytkowników

Rozwój systemu
Możliwość rozbudowy aplikacji pod nowe potrzeby Klienta -
projektowanie, doradztwo i wdrażanie nowych funkcjonalności

5

Mamy świadomość, że system będzie działał w różnych magazynach naszej firmy, z których każdy ma swoją specyfikę. Musieliśmy znaleźć system, który będzie „skrojony” stricte pod nasze potrzeby. Praca podczas warsztatów pokazała, że ta droga okazała się słuszna – nie tylko udało nam się „zmapować” wszystkie procesy zachodzące w obszarze załadunków i rozładunków, ale także poszczególni użytkownicy systemu poszerzyli swoją wiedzę z zakresu innych obszarów, które bezpośrednio na te procesy wpływają. Oczywistym jest też to, że rzetelne przeprowadzenie warsztatów pomogło wszystkim zrozumieć na czym naprawdę nam zależy i doprowadziło do powstania narzędzia „skrojonego” tylko dla nas.
Paweł Kapitańczyk
Mł. Koordynator Logistyki Zewnętrznej w Imperial Tobacco

POMOC TECHNICZNA