Awizacja Dostaw

Chcesz zlikwidować kolejki przed magazynem?
Zarządzaj awizacjami

Okna czasowe YMS


Skontaktuj się

Zlikwiduj kolejki przed magazynem.

Zarządzasz magazynem i jesteś odpowiedzialny za załadunki i rozładunki podstawiających się samochodów?
Zrób to dzięki naszej aplikacji wykorzystującej Okna czasowe (YMS - Yard Management System) umożliwiają wyrównanie obciążenia magazynu.

System do tworzenia harmonogramu pracy magazynu
i zarządzania awizacjami znacznie zwiększa wydajność
wielu z największych firm w Polsce.

Okna czasowe | Awizacja dostaw

Aplikacja do tworzenia i kierowania harmonogramem rozładunków i załadunków w magazynach oraz zarządzania awizacjami

Firmy korzystające z Okien czasowych mogą za pomocą jednej aplikacji kontrolować pracę wszystkich swoich magazynów

Komunikacja on-line

Pracownicy magazynu, logistycy, zakupowcy, portiernia, dostawcy
i przewoźnicy wspólnie tworzą nowe awizacje i planują terminy załadunków i rozładunków

Uwzględnienie w systemie Twoich kontrahentów pozwala przenieść na nich odpowiedzialność związaną z tworzeniem awizacji oraz oszczędzić czas

Kontroluj i zarządzaj harmonogramem pracy magazynu

Masz zawsze dostęp do nowo utworzonych awizacji z możliwością edycji danych, zmiany godziny załadunku/rozładunku, czy planowanego czasu jaki zajmie obsłużenie podstawionego auta ​

Okna czasowe umożliwiają ciągły dostęp do nowo utworzonych awizacji
z możliwością edycji danych, zmiany godziny załadunku/rozładunku oraz planowanego czasu obsługi podstawionego auta

Tworzenie nowych awizacji w kilka sekund

Utworzenie awizacji odbywa się za pomocą dostosowanego formularza, zarezerwowanie czasu na załadunek/rozładunek to wybór wolnego miejsca w formularzu

Wybierz dane na temat awizacji, które powinni dodawać użytkownicy, aby umożliwić jak najsprawniejszą obsługę podstawiających się samochodów

Automatyczne obliczanie czasu załadunku/rozładunku

System w oparciu o ilość i rodzaj towaru automatycznie rezerwuje odpowiedni czas potrzebny na obsługę samochodu

Nie musisz samodzielnie obliczać czasu, jaki zajmie załadunek/rozładunek - dostosowany algorytm robi to za Ciebie!

Ułatwiona weryfikacja podstawiających się aut

Pracownik portierni ma możliwość szybkiej weryfikacji podstawiających się samochodów i potwierdzenia np. wjazdu i wyjazdu

Koniec z wpisywaniem danych kierowcy i samochodu, czasów wjazdu
i wyjazdu w "zeszycie" portiera!

Komunikacja SMS z kierowcami

Okna czasowe mogą wysyłać automatyczne powiadomienia do kierowcy, który został przypisany do awizacji. Pracownik magazynu za pomocą powiadomień SMS może przywoływać oczekujących kierowców pod rampę

Komunikuj się z kierowcą w szybki i wygodny sposób przez powiadomienia SMS, bez konieczności bezpośredniej rozmowy telefonicznej

Okna czasowe dedykowane dla stałych kontrahentów

System umożliwia zarezerwowanie czasu na załadunek/rozładunek
dla firm, które regularnie podstawiają samochody

Zadbaj o to, aby Twoi stali kontrahenci mieli zawsze zarezerwowany
czas
na obsługę podstawionych przez nich samochodów

Analizy

Mierz terminowość podstawiających się samochodów i kontroluj wydajność magazynu

Dane dostępne w Oknach czasowych pozwalają stale podnosić
wydajność magazynu


Umów się na bezpłatną konsultację.

Z przyjemnością doradzimy Ci najlepsze rozwiązanie. Zostaw nam swój kontakt:


  Aby przesłać formularz wypełnij wszystkie pola i zaznacz zgodę.  Czym jest system YMS?

  System YMS, czyli Yard Management System, to zestaw narzędzi ułatwiających zarządzanie awizacjami oraz ruchem pojazdów w okolicy zakładu. Może być rozumiany jako połączenie systemu kontroli dostępu dla ciężarówek z harmonogramem pracy magazynu. Dzięki systemowi YMS kontrolujemy plan dostaw i wysyłek z podziałem na dokładne okna czasowe.

  Dla jakich firm przeznaczony jest system YMS Okna czasowe?

  Systemy YMS najlepiej sprawdzają się w firmach produkcyjnych, dystrybucyjnych oraz u operatorów logistycznych posiadających własne magazyny. Korzyści z wdrożenia systemu są tym większe, im więcej pojazdów jest obsługiwanych w ramach zakładu, którego dotyczy wdrożenie. Co prawda część pozytywnych efektów widać już przy mniejszej skali, ale większość naszych klientów decyduje się na wdrożenie systemu YMS, jeżeli ilość planowanych pojazdów wynosi co najmniej kilkanaście dziennie.

  Jakich korzyści mogę spodziewać się po wdrożeniu?

  Po wdrożeniu Okien czasowych nasi klienci obserwują przede wszystkim:

  • znaczącą redukcję nadgodzin w magazynie;
  • rozwiązanie problemu kolejek przed magazynami;
  • równomierne rozłożenie dostaw i załadunku w czasie pracy magazynu, znaczne wyrównanie obciążenia załogi;
  • odciążenie portierni, umożliwienie portierom wykonywania zadań związanych z ochroną zamiast zadań administracyjnych;
  • możliwość lepszego planowania wielkości załóg magazynowych na poszczególne dni i zmiany;
  • podniesienie efektywności pracowników magazynu;
  • poprawę w relacjach z kontrahentami oraz uniknięcie negatywnych opinii wśród kierowców i przewoźników.

  Jak wygląda proces wdrożenia?

  W związku z tym, że Okna czasowe to system modułowy, umożliwiający wybranie poszczególnych funkcjonalności w zależności od potrzeb klienta oraz daleką idącą konfigurację, proces wdrożenia wymaga kilku rozmów i spotkań.

  W przypadku wdrażania samej aplikacji, bez kamer odczytujących numery rejestracyjne oraz infokiosków dla kierowców, proces jest prostszy:

  1. Omówienie zakresu projektu – krótka rozmowa, w ramach której zależy nam na poznaniu podstawowych założeń projektu, skali działalności operacyjnej klienta oraz umówieniu spotkania warsztatowego.
  2. Analiza potrzeb – dłuższe spotkanie warsztatowe lub seria spotkań, mających na celu dokładne zrozumienie aktualnej sytuacji firmy oraz oczekiwań każdego z działów zaangażowanych we wdrożenie. Na tym etapie istotne jest dla nas uzyskanie informacji od osób odpowiedzialnych za logistykę, transport, magazyn, zaopatrzenie i bezpieczeństwo.
  3. Wybór priorytetów – często w ramach spotkań warsztatowych definiowanych jest wiele różnych potrzeb; próba realizacji wszystkich zadań w jednym czasie jest często nierozsądna i nieopłacalna. Na tym etapie istotne jest potwierdzenie, które z obszarów powinniśmy usprawnić w pierwszej kolejności.
  4. Propozycja rozwiązania – spotkanie, na którym omawiamy wybrany przez naszego specjalistę zestaw modułów, możliwości konfiguracji poszczególnych funkcjonalności oraz zakładany zakres integracji.
  5. Oferta – po zrozumieniu potrzeb, wybraniu priorytetów i omówieniu propozycji rozwiązania jesteśmy gotowi, aby przygotować dla Państwa wiążącą ofertę handlową.
  6. Podpisanie zamówienia – podpisanie dokumentu zamówienia jest równoznaczne ze zleceniem wdrożenia. Zalecamy użycie naszych wzorów dokumentów dostosowanych do specyfiki projektów informatycznych realizowanych przez działy biznesowe. Umożliwia to znacznie skrócenie czasu przygotowania dokumentów i zmniejsza zaangażowanie działu prawnego po stronie klienta.
  7. Informacje dla kontrahentów – zalecamy informowanie kontrahentów o planowanym wdrożeniu, gdy tylko decyzja zostanie podjęta. Wspieramy naszych klientów w tym zakresie, dostarczając gotowych treści komunikatów mailowych, wzorów ulotek dla kierowców oraz niezbędnych dokumentacji i instrukcji. Aby taka informacja była skuteczna, musi być jednak prowadzona z adresów mailowych klienta, znanych kontrahentom.
  8. Wspólne testy – bardzo ważnym elementem wdrożenia są wspólne testy. Zaangażowanie użytkowników z wszystkich docelowych działów zawsze skutkuje znacznym ułatwieniem samego wdrożenia i uruchomienia systemu. Nie ma co ukrywać – na tym etapie często wyłapywane są pewne niedociągnięcia, czy to po stronie konfiguracji systemu, czy też planowanego procesu, ale to zupełnie normalny, a wręcz pożądany efekt testów. Profesjonalnie przeprowadzone testy umożliwiają wykrycie, a co za tym idzie – poprawienie takich niedociągnięć przed ostatecznym wdrożeniem.
  9. Szkolenie – w ramach prowadzonego przez nas wdrożenia klient otrzymuje pakiet szkoleń dla wszystkich użytkowników. Szkolenia mogą odbywać się w siedzibie klienta, zdalnie lub hybrydowo. Klienci często decydują się na szkolenie lokalne dla użytkowników wewnętrznych oraz na szkolenia zdalne dla przewoźników i dostawców.
  10. Uruchomienie – nie oszukujmy się, pierwsze dni po uruchomieniu nowego systemu bywają trudne. Dla wielu firm jest to moment nie tylko wdrożenia narzędzia informatycznego, ale także zmiany istniejących od lat procesów wewnętrznych i sposobu komunikacji z kontrahentami. Z tego powodu w okresie rozruchowym zapewniamy po swojej dodatkowe osoby skupione wyłącznie na wsparciu prowadzonego wspólnie z klientem wdrożenia. Naszym celem jest natychmiastowa reakcja w przypadku jakichkolwiek problemów oraz wsparcie wszystkich użytkowników, którzy pierwszy raz zetkną się z systemem. Po kilku dniach sytuacja uspokaja się, a po kilku tygodniach nikt już nie wyobraża sobie powrotu do maili, telefonów i zeszytów.

  W sytuacji, gdy klient decyduje się na większą automatyzację procesu przez wdrożenie kamer odczytujących numery rejestracyjne oraz infokioski dla kierowców, konieczne jest uwzględnienie dodatkowo elementów takich jak:

  1. Wizja lokalna,
  2. Opracowanie dokumentacji przedwykonawczej,
  3. Przygotowanie punktów montażu urządzeń,
  4. Montaż urządzeń,
  5. Testy zainstalowanego sprzętu.

  W przypadku gdy potrzeby poszczególnych działów nie zostały jeszcze dokładnie sformułowane i opisane, zalecamy wykonanie wspólnych warsztatów projektowych. W ramach tej usługi nasi eksperci prowadzą serie spotkań w siedzibie klienta jako zewnętrzni doradcy. Efektem warsztatów projektowych jest profesjonalna dokumentacja zawierająca opisy procesów aktualnie realizowanych oraz docelowych, definicje odpowiedzialności ról w tych procesach, wymagania techniczne oraz biznesowe, a także proponowany podział projektu na etapy. Po zweryfikowaniu przez klienta dokumentacja staje się jego własnością i może zostać wykorzystana do realizacji projektu niezależnie od wyboru dostawcy oprogramowania i sprzętu.

  Jak wygląda obsługa powdrożeniowa i wsparcie techniczne?

  Zapewniamy pomoc techniczną 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, przez cały rok. Oznacza to, że w przypadku problemów z działaniem systemu klient może o każdej porze zadzwonić na wskazany przez nas numer alarmowy i uruchomić prace po naszej stronie. Jeżeli jest to problem po naszej stronie, to z reguły zespół dyżurny pracuje już nad rozwiązaniem, zaalarmowany wcześniej przez nasze wewnętrzne narzędzia, badające non stop poziom dostępności wszystkich naszych systemów.

  Niezależnie od pomocy technicznej, w godzinach 7:30–17:30 dostępny jest nasz zespół wsparcia użytkowników. W ramach kontaktu telefonicznego, mailowego lub przez aplikację użytkownicy mogą uzyskać pomoc w dowolnej sprawie związanej z naszymi systemami. Może to być szkolenie nowego pracownika, odzyskanie dostępu do konta lub wsparcie w konfiguracji systemu.

  Jakie są możliwości rozwoju?

  Możliwości rozwoju i rozbudowy systemu są bardzo duże.

  Niektórym z naszych klientów wystarczają podstawowe funkcjonalności, wdrożone na początku współpracy. Jednak wiele firm decyduje się na wdrożenie w pierwszej kolejności tylko najpilniejszych funkcjonalności i sukcesywne rozwijanie możliwości już działającego systemu z czasem.

  Najczęściej w ramach prac rozwojowych realizujemy zadania związane z:

  • integracją z systemami ERP/WMS;
  • montażem infokiosków dla kierowców;
  • integracją z systemami wag samochodowych;
  • integracją z kurierami;
  • wdrożeniem procesu awizowania gości i serwisów;
  • rozbudową systemu o obsługę przerzutów międzymagazynowych;
  • budową dedykowanych raportów.

  Jesteśmy wyłącznym właścicielem oferowanego przez nas oprogramowania i zatrudniamy projektantów, programistów i testerów, dzięki czemu możemy sprawnie realizować projekty rozwojowe.

  Czy system YMS Okna czasowe może być zintegrowany z innymi systemami w mojej firmie?

  Oczywiście. Jeżeli tylko klient ma taką możliwość zalecamy integrację z systemami ERP, WMS czy TMS. Mamy duże doświadczenie w integracji z produktami firmy SAP, Comarch, BAAN, LogiFact, InterLAN i wieloma innymi.

  Dodatkowo nasz system YMS posiada gotowe API, które może zostać użyte do komunikacji zarówno z aplikacjami klienta, jak i jego dostawców lub przewoźników.

  Jaki jest koszt wdrożenia?

  To zależy :) System YMS składa się z wielu modułów i może być wykorzystywany przez firmy różnej wielkości. W związku z tym nie jesteśmy w stanie przedstawić oferty cenowej bez przeprowadzania analizy potrzeb.

  Możemy założyć, że ostateczny koszt zależny jest przede wszystkim od:

  • zakresu wdrażanych funkcjonalności;
  • ilości i rodzaju dostarczanego sprzętu;
  • liczby zakładów, w których ma zostać zrealizowane wdrożenie;
  • średniej liczby obsługiwanych transportów.

  Oprócz przygotowania i wdrożenia systemu świadczymy także usługi związane z utrzymaniem systemu oraz pomocą techniczną 24/7. W związku z tym oferta zawsze podzielona jest na opłatę wdrożeniową oraz cykliczne opłaty pokrywające koszty licencji, serwerów, utrzymania i wsparcia.

  Przewoźnicy, dostawcy i odbiorcy towaru mogą korzystać z naszych systemów bezpłatnie w ramach podstawowej funkcjonalności i ustalonej wcześniej liczby użytkowników.

  Jak przygotować przewoźników i dostawców do wdrożenia systemu YMS?

  Najważniejszym elementem jest poinformowanie kontrahentów o planowanych zmianach z odpowiednio dużym wyprzedzeniem. Wielu klientów decyduje się na przesłanie pierwszych informacji do dostawców i przewoźników, a także dystrybucję wśród kierowców ulotek o planowanym wdrożeniu systemu, gdy tylko zostaje podjęta decyzja o wdrożeniu. Często na tym etapie nie jest jeszcze podawana ostateczna data wprowadzenia planowanych zmian.

  Warto informować kontrahentów o tym, że:

  • wdrożenie systemu YMS nie nakłada na nich dodatkowych obowiązków, zmienia jedynie formę dostarczania informacji, które i tak musieli do tej pory przekazywać;
  • wdrażane rozwiązanie ma na celu usprawnienie obsługi pojazdów na terenie zakładu, co będzie istotną korzyścią wszystkich zainteresowanych stron;
  • uruchomienie systemu YMS nie powoduje ponoszenia żadnych kosztów przez przewoźników i dostawców, jeżeli wystarczające są dla nich usługi i funkcjonalności zawarte w pakiecie podstawowym.

  Zalecamy zaangażowanie wybranych kontrahentów we wspólne testy. Umożliwi to zebranie uwag od tej bardzo ważnej grupy użytkowników. Dodatkowo pozytywna opinia firm zaangażowanych w testy jest istotnym głosem, ułatwiającym akceptację wdrożenia przez pozostałych przewoźników i dostawców.

  Przed wdrożeniem zapewniamy szkolenia dla kontrahentów zewnętrznych. Często są one prowadzone w formie zdalnej. Warto zachęcić jak najszerszą grupę firm do udziału w szkoleniach, aby mogli na własne oczy zobaczyć, jak prosty w obsłudze jest wdrażany system.

  Jakie są wymagania techniczne dla systemu YMS firmy Logintegra?

  We wdrożeniach, w których to Logintegra odpowiada za zapewnianie serwerów, na których uruchamiany jest system, wymagania techniczne są minimalne.

  Do pracy z systemem YMS użytkownicy potrzebują jedynie:

  • aktualnej przeglądarki internetowej (Chrome/Edge/Opera/Safari),
  • dostępu do internetu,
  • loginu i hasła użytkownika.

  Między innymi z tego powodu 95% naszych klientów decyduje się na taką formę wdrożenia.

  Wdrożenie systemu YMS Okna czasowe we własnej serwerowni także jest możliwe, ale konieczne jest wcześniejsze przeprowadzenie konsultacji technicznych pomiędzy naszym przedstawicielem a działem IT klienta.

  Okna czasowe, czyli inaczej YMS - Yard Management System, umożliwiają usprawnienie pracy magazynu poprzez wyrównanie obciążenia go oraz zlikwidowanie niepotrzebnych kolejek przed zakładem. Wykorzystywanie okien czasowych w pracy magazynu pozwala tworzyć harmonogramy pracy i zarządzać awizacjami. Jeśli jesteś managerem centrum dystrybucyjnego bądź dyrektorem logistyki i chcesz, aby Twój magazyn funkcjonował sprawnie i bez zbędnych opóźnień, skorzystaj z okien czasowych. Opierają się one na komunikacji online, dzięki której pracownicy magazynu, logistycy, zakupowcy, dostawcy oraz przewoźnicy mają możliwość tworzenia wspólnych awizacji i zaplanowania terminu załadunku i rozładunku. Pozwoli to Twojej firmie na zaoszczędzenie czasu, a co za tym idzie, także pieniędzy.

  Dlaczego warto wprowadzić system okien czasowych w pracy magazynu?

  Zastosowanie okien czasowych w pracy magazynu przekłada się w głównej mierze na jego efektywność i sprawność w przeprowadzaniu załadunków i rozładunków. Niweluje on niepotrzebny problem powstawania kolejek przed magazynami. Korzystanie z tego systemu pozwala na tworzenie harmonogramu pracy magazynu, umożliwia komunikację online pomiędzy kontrahentami. Awizacja dostaw daje także możliwość kontroli i zarządzania harmonogramem pracy magazynu, wprowadzania w nim zmian oraz edytowania danych. Dzięki przejrzystemu formularzowi dostawcy z łatwością mogą zarezerwować czas na rozładunek i załadunek, co zdecydowanie wpływa na usprawnienie obsługi i zaoszczędzenie czasu oraz pieniędzy. Program umożliwia również posiadanie ciągłego dostępu do nowo utworzonych awizacji, a także możliwość ich edycji, zmiany godzin oraz czasu planowanego na obsługę jednego samochodu. Edycja może być realizowana także przez przewoźników i dostawców z odpowiednimi uprawnieniami poza godzinami pracy działu transportu.

  Program do awizacji dostaw pomaga również w obliczeniu czasu załadunku lub rozładunku w oparciu o ilość i rodzaj towaru. Usprawnia weryfikację podstawiających się aut, dzięki czemu pracownik portierni nie musi robić tego ręcznie, a godziny wjazdu i wyjazdu samochodów odnotowują się same. Niezwykle wygodną funkcją okna czasowego jest możliwość komunikacji SMS z kierowcami, co pozwala na ich przywołanie do rampy z dowolnego miejsca na terenie magazynu. System YMS umożliwia zarezerwowanie czasu na załadunek lub rozładunek firmom, które regularnie realizują dostawy do magazynu. W aplikacji możesz również kontrolować terminowość podstawiających się samochodów i wydajność magazynu.

  Jak funkcjonuje system awizacyjny?

  W systemie awizacyjnym za rejestrację awiza odpowiada klient, dostawca lub przewoźnik. W jednym miejscu pozwala to na kontrolowanie wszelkiego rodzaju opóźnień, oczekiwań oraz przedłużającego się czasu dostawy, rozładunku lub załadunku. Do systemu mają dostęp wszyscy kontrahenci biorący udział w dostarczeniu, odbiorze oraz rozładunku, dzięki czemu współpraca między kolejnymi szczeblami magazynu przebiega sprawniej.

  Jak wdrożenie systemu YMS pomaga w usprawnieniu pracy magazynu?

  Wykorzystywanie w pracy magazynu aplikacji do awizacji kierowcy niesie ze sobą wiele korzyści. Przede wszystkim pozwala na przygotowanie magazynu do dostawy, pomaga w uniknięciu opóźnień w dniu dostawy. Odpowiednia organizacja magazynu wpływa na budowanie zaufania między firmą a kontrahentami, którzy mają pewność, że zostaną przyjęci i obsłużeni w odpowiednim czasie, tak jak zostało to zaplanowane. Rezerwacja okien czasowych pomaga w odpowiednim koordynowaniu dostaw i wysyłek, szczególnie jeżeli ich obsługa odbywa się na tych samych rampach. Przy pomocy przeglądarki internetowej dostawca zapisuje planowany termin dostawy, dzięki czemu pracownik działu logistyki jest w stanie w odpowiedni sposób koordynować pracę magazynów i oszacować obłożenie ramp. Jeśli jesteś właścicielem magazynu i zależy Ci na usprawnieniu jego pracy oraz zaoszczędzeniu czasu przeznaczonego na załadunki i rozładunki, wybierz program do awizacji dostaw. Ułatwi to pracę zarówno Twoim klientom dostawcom, przewoźnikom, jak i koordynatorom pracy magazynu.

  W związku z tym, że za planowanie i obsługę dostaw oraz awizacje kierowców odpowiedzialne są różne grupy osób, wdrożenie Okien czasowych pozwoliło na przeniesienie pracy związanej z awizacją na dostawcę i odciążenie działu logistyki. Dostawcy, widząc na bieżąco uaktualniany harmonogram pracy magazynu na najbliższe dni, mają możliwość zorientowania się, w jakich godzinach mogą bez zbędnego oczekiwania dostarczyć towar, a kiedy magazyn jest już zajęty...

  Marcin Legień
  Kierownik Działu Logistyki w Aluprof S.A.

  POMOC TECHNICZNA