Nawet 19% mniejsza pracochłonność po wdrożeniu systemu do awizacji w harmonogramie online.

W obsługę dostaw zaangażowanych jest wiele pracowników z naszej organizacji oraz współpracujących z nami firm zewnętrznych: dostawców, odbiorców, przewoźników, spedytorów, kierowców, czy operatorów logistycznych.

Każdy uczestnik tego łańcucha logistycznego tworzy, przekazuje i analizuje informacje niezbędne do sprawnego odbioru opakowań, materiałów i surowców oraz dostarczenia wyrobów gotowych. Pojedynczy proces, rozłożony na wiele osób, składa się z kilku lub kilkunastominutowych działań, wymaga sprawnej i bezbłędnej komunikacji oraz szybkiego dostępu do aktualnych informacji.

Zespół złożony z doradców i wdrożeniowców firmy LOGINTEGRA oraz zewnętrznych konsultantów opracował analizę pracochłonności obsługi pojedynczej dostawy. Zebrane dane zostały uśrednione i pozwoliły na szacunkowe porównanie dwóch sposobów obsługi dostawy w podziale na poszczególne czynności.

Zestawienie tradycyjnych form komunikacji uczestników łańcucha dostaw (mail, telefon, komunikator, itp.) z wykorzystaniem systemu OKNA CZASOWE wskazuje, że średnia oszczędność w zakresie pracochłonności dochodzi nawet do 19%. Analiza otrzymanych wyników potwierdza, że już przedsiębiorstwa obsługujące około 10 dostaw i 10 wysyłek dziennie, wykorzystując pakiet STANDARD systemu LOGINTEGRA, mogą liczyć na zwrot z inwestycji po upływie zaledwie 6 miesięcy. Oszczędności spowodowane skróceniem procesu już po dwóch latach przynoszą, oprócz usprawnienia komunikacji i planowania w harmonogramie online, korzyści na poziomie kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie. Oczywiście większa ilość obsługiwanych rozładunków i załadunków dziennie odpowiednio skaluje prezentowane wyniki, zmniejszając koszty obsługi dostaw oraz uruchamiając dodatkowy potencjał magazynu, działów zaangażowanych w proces czy firm przewozowych.

Zgłoś się już dziś do firmy LOGINTEGRA na bezpłatne oszacowanie poziomu oszczędności i zwrotu z inwestycji w oparciu o własne dane dotyczące ilości realizowanych rozładunków, czy załadunków.

Zapisz się na naszą listę mailingową    POMOC TECHNICZNA