Prosta aplikacja z możliwością rozwoju czy rozbudowany system zaprojektowany i uszyty na miarę? Planując wdrożenie, którą drogę wybrać?

Podczas rozmów z klientami spotykamy się z dwoma różnymi podejściami do wdrożenia systemów w obszarze logistyki. Część kierowników takiego projektu jest przekonana, że należy wdrożyć możliwie najszybciej rozwiązanie o podstawowym zakresie funkcjonalności, uzyskać w krótkim czasie usprawnienie w głównych obszarach działalności, zapewniając jednocześnie możliwość indywidualnego rozwoju zastosowanego narzędzia w kolejnych etapach. Kierując się takimi kryteriami, poszukują odpowiedniego dostawcy systemu i opracowują plan działania.

W drugiej grupie są klienci, którzy nie wyobrażają sobie uruchomienia systemu, jeśli nie zostanie on wcześniej dostosowany w pełnym zakresie do ostatecznie oczekiwanego zakresu funkcjonalnego. Już na etapie opracowywania koncepcji angażują reprezentantów wszystkich użytkowników, mapują wszystkie procesy odzwierciedlane w systemie i często, już na tym etapie decydują się na integrację z innymi, używanymi w organizacji rozwiązaniami IT (ERP, WMS itp.).

Czy któraś z tych koncepcji jest lepsza lub gorsza? – nie. 

Którą wybrać? – to zależy od kilku istotnych kwestii.

Postaramy się w skrócie przedstawić korzyści i ryzyka obu rozwiązań. Oczywiście w niektórych przypadkach specyfika branży, czy samej organizacji determinuje wybór odpowiedniego podejścia. Warto jednak poznać najważniejsze, według naszej oceny różnice.

Stosując oba podejścia możemy dojść do tego samego efektu uzyskując tej samej wielkości system, dostosowany do naszych potrzeb i zintegrowany z już działającymi aplikacjami. Jednak z naszego doświadczenia korzystniejsze jest zastosowanie pierwszej koncepcji – po podsumowaniu koszt całego projektu jest niższy, szybciej wprowadzamy najważniejsze usprawnienia, a dodatkowo mamy większe możliwości wprowadzania zmian podczas dodawania kolejnych funkcjonalności. 

Oczywiście nie zawsze takie podejście jest możliwe, np. jeśli integracja z innymi systemami jest niezbędna już przed wdrożeniem lub gdy już na starcie kluczowym usprawnieniem ma być komunikacja w czasie rzeczywistym wszystkich uczestników łańcucha dostaw. Warto zatem jeszcze w okresie planowania wybrać najlepszy kierunek dla swojej firmy.

Sprawdź również

Zapisz się na naszą listę mailingową    POMOC TECHNICZNA