Platforma logistyczna od 5 lat pomaga zarządzać łańcuchem dostaw w Grupie PCC Rokita

PCC Rokita SA, to jedna z największych firm z branży chemicznej w Europie. Jako podmiot dominujący tworzy Grupę Kapitałową PCC Rokita, w której skład wchodzą spółki produkcyjne oraz firmy prowadzące działalność usługową na potrzeby Grupy i na rynek zewnętrzny. Polska centrala Grupy PCC znajduje się w Brzegu Dolnym, gdzie miesięcznie obsługiwanych jest kilka tysięcy samochodów ciężarowych, zarówno pod kątem realizacji sprzedaży jak i obsługi dostaw surowców na potrzeby bieżącej działalności produkcyjnej.

Dynamiczny rozwój firmy objawiający się rosnącymi wolumenami sprzedaży i dostaw surowców, determinuje wzrost zapotrzebowania na efektywne rozwiązania logistyczne mające na celu usprawnienie zarządzania łańcuchem dostaw. Struktura zaplecza logistycznego firmy, infrastruktura produkcyjna i magazynowa rozmieszczona na ogromnej powierzchni, a także bardzo duża ilość współpracujących firm transportowych oraz różnorodne kanały komunikacji z przewoźnikami – to główne powody, które skłoniły Zarząd Spółki do wdrożenia systemu wspomagającego zarządzanie transportem w Grupie PCC.

Na przełomie roku 2011 i 2012, po przeanalizowaniu najlepszych, dostępnych rozwiązań na rynku, PCC Rokita zdecydowała się na wybór rozwiązania informatycznego firmy Logintegra. Obecnie Platforma Logistyczna stanowi jedyny sposób komunikacji z grupą kilkuset firm transportowych. Pozwala na efektywne i przejrzyste zarządzanie transportem produktów do klientów, a także optymalizuje transport surowców do poszczególnych spółek Grupy PCC. Ujednolicenie formy ofertowania transportu i przekazywania zleceń pozwala na sprawne i efektywne zarządzanie transportem w całej Grupie. Rozszerzenie systemu Logintegra o moduł „Okien Czasowych” umożliwia ponadto planowanie pracy magazynów. Bardzo ważnym punktem zwrotnym w optymalizacji procesów logistycznych było zintegrowanie Platformy Logistycznej z systemem ERP/SAP. Dzięki temu możliwa jest dwukierunkowa synchronizacja wszelkich wymaganych danych, co znacznie ułatwia planowanie i realizację transportów. Dodatkowo połączenie systemów pozwala na wizualizację procesu obsługi pojazdów od momentu zgłoszenia się kierowcy przed wjazdem na teren zakładu, po zakończenie załadunku, włącznie z monitorowaniem ewentualnych opóźnień. Tego typu funkcjonalność jest szczególnie ważna dla spółek Grupy PCC ze względu na dużą powierzchnię zakładu oraz znaczną liczbę punktów załadunkowych i rozładunkowych.

Dariusz Tomanik – Logistics Manager w Grupie PCC Rokita:

„Współpracę z firmą Logintegra rozpoczęliśmy w 2011 r. Pierwsze wdrożenie systemu informatycznego zostało z powodzeniem przeprowadzone w PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. Rok później system Logintegra został uruchomiony w PCC Rokita SA.
Już od momentu rozpoczęcia współpracy mocno podkreślaliśmy nasze najważniejsze potrzeby w zakresie integracji platformy logistycznej z systemami informatycznymi funkcjonującymi w Grupie PCC. Szczególnie ważnym punktem była dla nas synchronizacja z systemem ERP/SAP. Dziś możemy powiedzieć, że cel ten został zrealizowany. Wspólnie z firmą Logintegra udało nam się zbudować zintegrowany system spełniający wymagania spółek z Grupy PCC działających w zróżnicowanych kanałach dystrybucji i wykorzystujących do realizacji zleceń transportowych różnego rodzaju środki transportu.
Obecnie pracujemy nad kolejnym wspólnym projektem polegającym na opracowaniu i wdrożeniu systemu wspomagającego zarządzanie transportem w PCC Autochem Sp. z o.o. Będzie on zintegrowany z obecnie wykorzystywanymi w Grupie PCC rozwiązaniami dostarczonymi przez Logintegrę, a także z naszym systemem ERP/SAP”.

Zapisz się na naszą listę mailingową    POMOC TECHNICZNA