Jaką przewagę daje firmie transportowej aplikacja TMS? Pokolenie IT

Fragment artykułu opracowanego wspólnie z magazynem Top Logistyk:

Jaką przewagę daje firmie transportowej aplikacja TMS? Pokolenie IT

Aplikacje TMS (Transport Management System) wspomagają planowanie, monitoring i rozliczanie transportu. Oferowane rozwiązania są do siebie podobne, ale nie jednakowe. Decydując się na wdrożenie tego, a nie innego systemu należy zwrócić uwagę nie tylko na jego funkcjonalność, ale także na możliwość dokładnego wpisania się przez niego w potrzeby konkretnego użytkownika.

Autor: Michał Jurczak – Top Logistyk

Źródło: https://logistyczny.com/wydawnictwa/top-logistyk/item/3802-top-logistyk-2-2018

Aplikacje TMS okazują się być coraz bardziej nieodzowne dla współczesnych firm. Po to, aby w jak najlepszy sposób monitorowały zdarzenia transportowe, pomagały w inwentaryzacji środków transportu i w wizualizacji zleceń czy przetwarzaniu dokumentów w optymalny dla danego użytkownika sposób, trzeba takie systemy jak najlepiej wdrożyć. Odpowiedni interfejs, przyjazność, łatwość w obsłudze, ale też duża elastyczność zastosowań – to nie wszystko.

Przed wszystkim wiedzieć

Dariusz Warda – Koordynator projektów IT dla logistyki, Członek Zarządu, Logintegra, dostrzega dwa główne czynniki mające wpływ na świadomość klientów w zakresie wykorzystania systemów informatycznych do zarządzania transportem. Pierwszym z nich jest wielkość firmy, a ściślej mówiąc – liczba własnych środków transportu. – Obserwujemy obniżanie się progu posiadanej floty w kontekście zainteresowania systemami TMS. Większe przedsiębiorstwa już dawno wspierają się systemami w zarządzaniu. W ich przypadku zainteresowanie skupia się przede wszystkim na określonych funkcjonalnościach narzędziach do planowania, komunikacji z kontrahentami czy integracją już posiadanych systemów – mówi D. Warda, dodając że drugim ważnym czynnikiem jest zmiana pokoleń w rodzinnych firmach przewozowych. Doświadczenie pokazuje, że młodsze pokolenie, przejmując stery rodzinnych przedsiębiorstw, z większą determinacją poszukuje rozwiązań automatyzujących pracę…

Z modelem czy bez?

Jak w każdej dziedzinie także tu istnieją modelowe rozwiązania. Jednak nie zawsze sztywne trzymanie się zawartych w tych modelach reguł przynosi odpowiednie rezultaty. D. Warda (Logintegra) zaznacza, że wdrożenie systemu TMS jest na tyle kluczowe dla nabywcy, że wymaga silnego zaangażowania właścicieli (zarządu przedsiębiorstwa). Najlepiej, aby to osoba z najwyższego kierownictwa, upoważniona do podejmowania ostatecznych decyzji, była odpowiednikiem kierownika projektu po stronie dostawcy. – Mówimy przecież o systemie wspierającym obsługę głównego procesu w przedsiębiorstwie transportowo- -spedycyjnym – dodaje D. Warda, zaznaczając jednocześnie, że na poszczególnych etapach, podczas projektowania czy dostosowania systemu, niezbędna jest współpraca pracowników operacyjnych: spedytorów, dyspozytorów, specjalistów ds. rozliczeń itd. Najczęściej nabywcy systemów TMS nie zatrudniają specjalistów ds. IT. Dlatego, zdaniem D. Wardy, tak ważne jest to, by po stronie dostawcy w procesie wdrożenia, uczestniczyła osoba łącząca doświadczenie z zakresu logistyki i transportu oraz wiedzę z obszaru wykorzystania systemów wspierających zarządzanie…

Zapomnij o błędach

Pomimo wielu starań trudno całkowicie wykluczyć ryzyko błędów w wyborze i wdrażaniu rozwiązań klasy TMS. D. Warda (Logintegra) za najczęstszy uznaje stosowanie tzw. rozwiązań pudełkowych. – Słyszymy od klientów, że wybór takiego rozwiązania tylko z pozoru pozwolił na oszczędności i nie rozwiązał głównych problemów. O ile procesy w przedsiębiorstwach stricte spedycyjnych są mniej złożone, o tyle przewoźnicy dysponujący własną flotą potrzebują bardziej elastycznych, dostosowanych rozwiązań – stwierdza nasz rozmówca, porównując różnice do tych, jakie występują pomiędzy przedsiębiorstwami handlowymi i produkcyjnymi – planowanie, zarządzanie czy chociażby rozliczanie kosztów w przypadku tych drugich jest zdecydowanie bardziej złożone i indywidualne. Dostawcy zgodnie podkreślają, że kupując system dedykowany, otrzymujemy rozwiązanie dopasowane do przedsiębiorstwa, a nie odwrotnie. Z reguły dostawca gwarantuje też możliwość wprowadzenia zmian mających na celu doskonalenie i modyfikacje rozwiązania wraz ze zmieniającym się przedsiębiorstwem…

Siła pozytywnych przykładów

Logintegra aktualnie wdraża system TMS w jednym z większych polskich przedsiębiorstw transportowych, specjalizującym się w przewozie produktów chemicznych cysternami. Wdrożenie poprzedziły warsztaty projektowe, które stanowiły podstawę do opracowania założeń. Przeniesiono planowanie z tablic i arkuszy xls do aplikacji przeglądarkowej wyposażonej w harmonogram odzwierciedlający aktualne wykorzystanie pojazdów, planowane przeglądy czy naprawy sprzętu. W ramach systemu dodatkowo wdrażany jest zintegrowany moduł do zarządzania serwisem i myjnią naszego klienta. automatyzacji podlega też komunikacja z kontrahentami i kierowcami zarówno taboru własnego, jak i podwykonawców. Zintegrowano TMS z aplikacją głównego zleceniodawcy. Uruchomiono interfejs do wymiany danych z ERP, w dalszym etapie planowana jest integracja z mapą oraz systemem GPS – usłyszeliśmy w firmie Logintegra…

Zapisz się na naszą listę mailingową    POMOC TECHNICZNA