Netbox wdraża Yard Management System firmy Logintegra

Czym zajmuje się firma Netbox?

Netbox to profesjonalny producent opakowań tekturowych. Firma obsługuje cały proces tworzenia opakowań od projektu przez druk po produkcję i dostawę. Netbox posiada dwa zakłady, jeden w Czachorowie, a drugi w Wilczej Górze i razem zatrudnia ponad 700 osób.

Produkty firmy Netbox trafiają między innymi do branży kosmetycznej, spożywczej, farmaceutycznej, tekstylno-obuwniczej, motoryzacyjnej czy elektronicznej. Aktualnie duży nacisk firma kładzie na rozwój oferty dla klientów z branży e-commerce. Ponad połowa wytwarzanych produktów trafia na eksport.

Powierzchnia zakładu w Czachorowie, który jako pierwszy wdraża nasz system wynosi 50 500m2. Firma posiada magazyny o łącznej pojemności 13 000 miejsc paletowych.

Jakie oprogramowanie wdrażamy dla Netbox?

Yard Management System, to system informatyczny umożliwiający zarządzanie awizacjami dostaw i załadunków oraz obsługą pojazdów na terenie zakładu. Całość składa się z harmonogramu pracy magazynów dostępnego on-line, infokiosków oraz kamer odczytujących numery rejestracyjne pojazdów.

Harmonogram pracy magazynów zostanie udostępniony przewoźnikom oraz dostawcom, dzięki czemu partnerzy firmy Netbox będą mogli dokonywać awizacji, biorąc pod uwagę aktualne możliwości i obciążenie magazynów.

Infokiosk, który zostanie zamontowany na parkingu dla samochodów ciężarowych, umożliwia weryfikację kierowcy oraz potwierdzenie przyjazdu bez kontaktu z portiernią. Jest to szczególnie wygodne w sytuacji, gdy parking znajduje się w pewnej odległości od głównej bramy zakładu. Po dokonaniu weryfikacji magazyn od razu otrzymuje informacje o oczekującym kierowcy i może go wezwać za pomocą wiadomości SMS.

Kamery natomiast umożliwiają automatyczne odczytanie numerów rejestracyjnych zweryfikowanego wcześniej pojazdu, porównanie godziny przyjazdu kierowcy z zaplanowaną awizacją i otwarcie bramy zakładu bez konieczności ingerencji człowieka.

W jakim celu wdrażany jest Yard Management System?

Wdrożenie systemu YMS firmy Logintegra ma na celu usprawnienie obsługi kierowców przyjeżdżających do firmy Netbox, dalsze podnoszenie jakości współpracy z kontrahentami oraz optymalizację wykorzystania magazynu.

Dzięki wdrożeniu systemu zmniejszy się czas oczekiwania kierowców na załadunek i rozładunek. Użycie okien czasowych, czyli harmonogramu pracy magazynu online, umożliwi lepsze planowanie awizacji, a informacja o kierowcach gotowych do obsługi będzie natychmiast przekazywana do magazynu.

Zaangażowanie w cały proces przedstawicieli kontrahentów umożliwi dalsze doskonalenie współpracy z partnerami. Zarówno dostawca, klient, przewoźnik realizujący transport, jak i Netbox będą mogli pracować na wspólnym narzędziu, mając dostęp do tych samych danych. Dzięki temu wszystkie zainteresowane strony będą mogły w czasie rzeczywistym śledzić status obsługiwanych pojazdów i dynamicznie reagować na ewentualne zmiany.

Wspólna praca na harmonogramie on-line umożliwi wcześniejsze przygotowanie załogi magazynu na planowane dostawy i załadunki. Wdrożenie pozwoli także na bardziej równomierne rozłożenie obsługi pojazdów, tak aby uniknąć ewentualnych kolejek.

Jakie będą konsekwencje wdrożenia dla kontrahentów firmy Netbox?

Przede wszystkim wdrożenie systemu Okien czasowych Logintegra nie wymusza na partnerach firmy Netbox ponoszenia żadnych dodatkowych opłat. Proces awizacji pojazdów zostanie przeniesiony do aplikacji dostępnej on-line, w której zostaną utworzone indywidualne konta dla dostawców, przewoźników oraz klientów realizujących odbiory własne. Po stronie kontrahentów nie będzie konieczności wprowadzania żadnych dodatkowych danych, które nie byłyby dzisiaj podawane drogą mailową lub telefoniczną, zmieni się jedynie forma przekazywania tych informacji.

Co ważne, przed zakończeniem wdrożenia zostaną przeprowadzone szkolenia on-line dla partnerów firmy Netbox. Dodatkowo firma Logintegra dostarczy wsparcie telefoniczne i mailowe dla wszystkich użytkowników mających pytania lub wątpliwości co do działania systemu.

Dzięki wdrożeniu systemu Logintegra partnerzy firmy Netbox uzyskają możliwość podglądu statusu obsługiwanych pojazdów w czasie rzeczywistym, dostęp do pełnej historii transportów oraz możliwość generowania raportów.

Naszym wspólnym celem jest usprawnianie procesów logistycznych oraz dalsze doskonalenie współpracy pomiędzy firmą Netbox a jej Partnerami.

Sprawdź również

Zapisz się na naszą listę mailingową    POMOC TECHNICZNA