Brama online – podłącz swoją bramę do Okien czasowych, otwórz się na informacje o statusie dostaw i wysyłek.

Czy to baza NASA, czy nasze podwórko, każdy ogrodzony i chroniony teren musi być wyposażony w co najmniej jedną bramę. Pełni ona ważną funkcję w zakresie bezpieczeństwa i umożliwia komunikację z otoczeniem.

Podczas wielu wyjazdów służbowych miałem możliwość obserwowania różnego typu sposoby organizacji pracy w tym miejscu. Od bram wjazdowych z ochroną uzbrojoną w broń z ostrą amunicją i przypominającą (z wyglądu i zachowania) służby specjalne, po wysuniętą i trochę zapomnianą, wiekową budkę strażnika. Bywały też bramy wyposażone w automatyczne systemy czytające dane z tablic rejestracyjnych. Najczęściej jednak pracownik ochrony sprawdzał moje dokumenty, zapisywał w “zeszycie” i wpuszczał na teren zakładu.

Bez względu na to, czy naszą bramę traktujemy jako warowną basztę czy jedynie jako miejsce identyfikacji wejść i wyjść z zakładu, czy jest wyposażona w automatyczne szlabany czy ręczną obsługę, to jest ona istotnym elementem w naszym łańcuchu logistycznym. Stanowi miejsce, w którym zaczyna się lub kończy ważny etap łańcucha dostaw. To w tym miejscu w pierwszej kolejności pojawia się informacja o zgłaszających się do rozładunku i załadunku pojazdach. Tu identyfikujemy kierowców, przekazujemy im ważne informacje, np. o zasadach poruszania się po zakładzie lub obowiązujących wymaganiach BHP. Tutaj zaczynają się i kończą ważne etapy obsługi dostaw i wysyłek.

Skoro tak, to może warto lepiej zintegrować naszą bramę z magazynem i logistyką, by mieć dostęp do informacji o statusie realizowanych dostaw i wysyłek online?

Dzięki wdrożeniu systemu Okna czasowe” ograniczyliśmy do minimum kolejki przed zakładem oraz ilość aut, które wjeżdżają  na plac manewrowy. Ochrona, wykorzystując moduł “Brama online” weryfikuje, czy dany pojazd ma wjechać na plac (nr rej., imię i nazwisko kierowcy itp.). Kierowcy nauczyli się, że mają przyjeżdżać na czas. Jeżeli samochód pojawia się zbyt wcześnie, po zgłoszeniu oczekuje na wjazd przed placem na swoją godzinę. Zdecydowanie zmniejszyła się potrzeba kontaktowania brama – magazyn – kierowcy, wszystko dzięki działaniu online.

Filip Romanowski

Specjalista ds. Wsparcia Logistyki Magazynowej w NEUCA S.A.

Grupa NEUCA jest liderem w hurtowej dystrybucji farmaceutyków w Polsce nieposiadająca własnych aptek. Z kilku nowoczesnych centrów dystrybucyjnych zaopatruje apteki rozmieszczone na terenie całego kraju.

Moduł “Brama online” jest jedną z funkcjonalności „Okien czasowych” i „Platformy logistycznej„. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie ważna jest nie tylko sprawna komunikacja z kontrahentami i przewoźnikami, ale również wewnątrz organizacji. Narzędzia wspierające obsługę dostaw i wysyłek stosowane są z powodzeniem również w innych branżach, np. spożywczej, opakowań, AGD, chemicznej, papierniczej itd.

Zapisz się na naszą listę mailingową    POMOC TECHNICZNA