Zarządzanie dostawami w NEUCA – wywiad z Dyrektorem magazynów

NEUCA to lider w hurtowej dystrybucji farmaceutyków. Neuca równolegle rozwija synergiczne biznesy. Mam pozycję eksperta w wielu ściśle współpracujących w ramach rynku zdrowia segmentach: handlu hurtowym, produkcji farmaceutyków, marketingu, logistyce, zarządzaniu siecią przychodni lekarskich, badaniach klinicznych, telemedycynie, informatyce, reklamie i mediach.
Grupa NEUCA jest firmą innowacyjną − prowadzi liczne projekty startupowe i wprowadza na rynek zdrowia nowe rozwiązania. 

W związku z tym, że w firmach dystrybucyjnych poprawa komunikacji z dostawcami oraz optymalizacja harmonogramu dostaw to jedne z kluczowych usprawnień, NEUCA zdecydowała się na wdrożenie Okien czasowych firmy Logintegra.
 
Wojciech Miąsko
Dyrektor Biura Logistyki Magazynowej Prosper w Neuca:
 
Jakie utrudnienia występowały przed wdrożeniem systemu?
WMDostosowanie systemu do wymogów przepisów prawa farmaceutycznego i 
transportowego. Brak planowania rozładunków skutkował tworzeniem kolejek, 
brakiem miejsca na placach postojowych, brakiem możliwości optymalizacji 
zatrudnienia w komorach przyjęć. 
 
Dlaczego wybór rozwiązania padł na Okna czasowe firmy Logintegra? 
WMWybór nastąpił po analizie kilku rozwiązań dostępnych na rynku. 
Okna czasowe firmy Logintegra zostały oceniony przez komisję jako 
najbardziej przejrzyste, łatwe w obsłudze i dostępne z każdego miejsca 
z dostępem do internetu.
 
Jakie obszary udało się usprawnić po wdrożeniu rozwiązania?
WMObszar komory przyjęć, buforowania dostaw i placu postojowego.
 
Jakie były największe obawy przed uruchomieniem systemu?
WMZe strony logistyki magazynowej – po analizie funkcjonalności i rozmowach 
przedwdrożeniowych – brak obaw. Ze strony Działu Zakupów –  obawa, że 
dostawcy będą mieć problem z obsługą i dostosowaniem się do nowych wymogów.
 
Jak udało się przekonać kontrahentów zewnętrznych (przewoźników, 
dostawców) do korzystania z systemu?
WMZostała przygotowana rzetelna informacja w formie ulotki słowno-obrazkowej z
przedstawionymi korzyściami po stronie dostawców, jak i z zastrzeżeniem, 
że NEUCA wprowadza standard, bez którego dostawy nie będą przyjmowane.
 
Jakie były największe utrudnienia w momencie wdrażania systemu?
WMDobre zaplanowanie i testy pozwoliły uniknąć większych utrudnień.
 
Czy udało się osiągnąć zamierzony efekt po wdrożeniu systemu?
WMTak. Około 93% dostaw jest awizowanych poprawnie, 2% to kurierzy – okna 
kurierskie, 5% to błędnie utworzone awizacje wymagające korekty/interwencji.
 
Czy produkt jest lub będzie rozwijany pod Państwa wymagania?
WMJest i będzie dostosowywany do naszych potrzeb związanych z dalszą 
potrzebą optymalizacji łańcucha dostaw.
 
Czy polecilibyście Państwo Okna czasowe firmy Logintegra innym firmom? 
WMTak, oczywiście.
 
 

Zapisz się na naszą listę mailingową    POMOC TECHNICZNA