Czy systemy TMS optymalizują koszty transportu w czasie niedoboru kierowców?

Fragment artykułu opracowanego przy współpracy z magazynem Top Logistyk:

Systemy TMS optymalizują koszty transportu w czasie niedoboru kierowców. Transport na zasobach.

Branża transportowa niewątpliwie zalicza się do najbardziej dotkniętych problemami związanymi z obecną sytuacją na rynku pracy. Niedobór kierowców, idący w setki tysięcy brakujących rąk do pracy, w połączeniu z wyzwaniami po stronie kadr odpowiedzialnych za spedycję sprawia, że coraz bardziej na znaczeniu zyskują narzędzia IT wspomagające zarządzanie transportem.

Autor: Michał Klecha – Top Logistyk

Źródło: http://logistyczny.com/wydawnictwa/top-logistyk/item/4559-top-logistyk-2-2019

Wzrost zainteresowania systemami informatycznymi do zarządzania transportem w ostatnim czasie dotyczy przede wszystkim narzędzi do planowania, kontroli i prognozowania kosztów taboru własnego. Dzieje się tak dlatego, że barierą rozwoju własnej floty jest dostrzegalny już od wielu miesięcy brak kierowców. W związku z tym firmy transportowo-spedycyjne starają się optymalizować zasoby ludzkie i środki transportu…W przypadku firm transportowych eksperci obserwują często, że poszukują one takich rozwiązań TMS, dzięki którym jeden pracownik może obsłużyć więcej procesów i zadań niż tylko wprowadzenie zlecenia czy wystawienie faktury.

O ile istotą systemów TMS nie jest stricte rozwiązywanie problemów związanych z brakiem kierowców, mogą one znacząco pomóc w zarządzaniu transportem poprzez lepsze wykorzystanie posiadanych przez firmę zasobów. Coraz większa złożoność i zmienność w zakresie ponoszonych przez przewoźników kosztów wymaga wsparcia dostosowanych do aktualnej sytuacji narzędzi. Do efektywnego zarządzania transportem nie wystarczy już dokładna elektroniczna mapa i doświadczenie oraz intuicja spedytora w wyborze ładunku na dany pojazd. Najwyraźniej minęły już bezpowrotnie czasy, gdy wystarczyło pilnować stawki za kilometr, pustych przebiegów, spalania i odpowiedniego poziomu przychodu z realizowanych przez pojazd w danym miesiącu frachtów – mówi Dariusz Warda, Doradca ds. rozwiązań IT dla Logistyki w firmie Logintegra – Pozostałe koszty, np. wynagrodzenia, diety, opłaty drogowe, postoje, koszty stałe, obsługa organizacyjna czy techniczna floty, często decydują o tym, czy wysiłek włożony w realizację przewozów zakończy się zyskiem, czy stratą…

System Transportowy Logintegra dedykowany jest dla firm transportowych i transportowo – spedycyjnych posiadających od kilkunastu do kilkudziesięciu samochodów własnych. Jest aplikacją przeglądarkową, niewymagającą utrzymywania własnego zaplecza technicznego. TMS firmy Logintegra umożliwia planowanie przewozów w harmonogramie on-line, jednocześnie przez wielu użytkowników. Oprócz systemu do zarządzania zleceniami, nasi klienci otrzymują zintegrowane narzędzie do rozliczania kosztów, planowania terminów przeglądów, badań, ubezpieczeń, ADR itp. System monitoruje również marże spedycyjne i statusy realizowanych zleceń. Moduł analizy kosztów taboru własnego przygotowywany jest indywidualnie, przy uwzględnieniu specyfiki klienta. Konfigurację systemu i dostosowanie modułu kosztowego poprzedzają konsultacje prowadzone przez doradców z obszaru TSL i projektantów rozwiązań IT.

Pełna treść artykułu: http://logistyczny.com/wydawnictwa/top-logistyk/item/4559-top-logistyk-2-2019

Polecamy również: 

Jaką przewagę daje firmie transportowej aplikacja TMS? Pokolenie IT

Zapisz się na naszą listę mailingową    POMOC TECHNICZNA